วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คณะกรรมการชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำ


ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมบริหารชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรม "สัมมนาคณะกรรมการ สสชต. 360 องศา เพื่อเพิ่มทักษะความผู้นำในสามจังหวัดชายแดนใต้" ณ เพ็ชรมีรีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดำเนินงานกิจกรรมชมรม การคิดเชิงบวก ทักษะการทำงานเป็นทีม การร่างแผน โครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน "สันภาพและสันติสุข" ในพื้นที่ ในฐานะบทบาทนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   สำหรับนักศึกษา น้องใหม่ มรย. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชมรม เตรียมพบกันในงาน "กิจกรรมเปิดโลกชมรม" ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมหลังเล็ก มรย. สมัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธของชมรม รับรองว่าสมาชิกของชมรมมีกิจกรรมดีๆ มีโอกาสดีๆ ให้สมาชิกร่วมกิจกรรมตลอดการเป็นสมาชิกในชมรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น